Liceum/technikum

korepetycje polski online kraków

?Znów za rok matura? ? jeżeli nie chcesz, by ciebie dotyczyły słowa piosenki, czeka cię naprawdę dużo pracy. Matura to wielkie wyzwanie, ale możesz liczyć na moją pomoc w przygotowaniu się do części pisemnej, zarówno podstawowej jak i rozszerzonej, jak również pomagam w przygotowaniu ustnej prezentacji.

Każde publiczne wystąpienie wiąże się z dużymi emocjami i często ze stresem. By uniknąć tego ostatniego, konieczne jest perfekcyjne przygotowanie tych treści, które chce się zaprezentować. Tak zwana nowa ustna matura polega w pierwszej kolejności na napisaniu prezentacji, a następnie na jej wygłoszeniu. Każdy temat maturalny jest tak skonstruowany, że wymaga znajomości zarówno literatury podmiotu, jak i przedmiotu. Na podstawie lektur należy przygotować piętnastominutowe wystąpienie, które trzeba wygłosić. Tu często zawodzi wiedza wyniesiona ze szkoły, gdyż konieczna jest umiejętność napisania prezentacji, zrozumienia jej i publicznej ?obrony?, a szkoła nie przygotowuje ucznia pod względem merytorycznym do takiej pracy. Ze swej strony zapewniam fachowe podejście do problemu. Odpowiednio przygotowuję szkic prezentacji i pomagę dzięki korepetycjom online zrozumienie opisywanego tematu, tym sposobem przyczyniając się do Twojego sukcesu na maturze.

Pierwszym krokiem do sukcesu jest wybór odpowiedniego tematu prezentacji. Jest to bardzo ważna decyzja, ponieważ tylko temat związany z zainteresowaniami, bliski sercu może zafascynować komisje. Bardzo ważne jest precyzyjne wyrażenie za pomocą słów, motywu przewodniego, pozwala to bowiem Komisji docenić wagę i sens wypowiedzi. Na początku powinniśmy zwrócić uwagę słuchaczy, usposobić ich pozytywnie do osoby mówcy oraz przygotować do rozmowy, która odbędzie się po zakończeniu prezentacji. Jednym z dobrych sposobów rozpoczynania przemówienia jest postawienie pytania lub całego szeregu pytań, mających na celu pobudzenie słuchaczy do myślenia nad przedstawionym problemem. Powinno się przygotować kilka zwrotów, dzięki którym zainteresujemy naszych słuchaczy tematem. Warto także poznać kilka figur retorycznych, które sprawią, że nasze wystąpienie będzie lepiej odebrane. Są to na przykład: wyliczenia, powtórzenia, porównania, pytania retoryczne. Każda z tych figur pełni określoną funkcję i może wzbogacić naszą wypowiedź.
Częstym obecnie źródłem pozyskiwania potrzebnych materiałów stał się Internet, będący szybkim sposobem na zdobycie potencjalnych źródłem informacji. Korzystając z pomocy elektronicznych narzędzi należy pamiętać, by ocenić wiarygodność źródła informacji ? nie zawsze będzie ona prawdziwa i podana w sposób fachowy, dlatego należy ją zestawić z innymi źródłami. Wybrane teksty literackie, dzieła sztuki stają się materiałem rzeczowym, który wykorzystany zostanie w argumentacji dla uzasadnienia tezy zawartej w temacie. Właściwy efekt interpretacji materiału rzeczowego osiągnąć można jedynie wówczas, gdy literatura podmiotu będzie zróżnicowana. Wybrane teksty literackie, dzieła sztuki stają się materiałem rzeczowym, który wykorzystany zostanie w funkcji argumentacyjnej dla uzasadnienia tezy zawartej w temacie. Ciekawie nie koniecznie oznacza oparcie się na tekstach wyłącznie z poza kanonu. Szczególnie dotyczy to zagadnień z pierwszego bloku tematycznego tj. literatury. Najwłaściwszy model to ?mieszany? układ literatury podmiotu ? a więc cztery pozycje znane, omawiane na zajęciach i dwie spoza listy lektur szkolnych, wskazujące zakres zainteresowań czytelniczych maturzysty. Przedstawienie tematu nie sprowadza się jedynie do dokonania wyboru tekstów, ale w głównej mierze na ich interpretacji popartej różnorodnymi kontekstami. Wymaga to wiedzy z zakresu wielu dziedzin. Duże pole manewru pojawia się przy realizacji tematów z drugiej grupy ? związki literatury ze sztuką. Odpowiednio dobrany obraz, szkic, portret, czy motyw muzyczny z pewnością pomogą oczarować komisję. Interesującą prezentację przygotować można dobierając argumenty na zasadzie porównań lub kontrastów. W porównaniach zestawia się treści rozumiane i akceptowane, podkreśla podobieństwa i tworzy analogie. Kontrasty stosuje się w celu uwypuklenia różnic, przybliżenia sytuacji, czy zależności zawiłych. Czasami dobrze jest zastosować kombinację porównań i kontrastów.

Konspekt to krótki zarys tego, co będzie prezentowane na egzaminie maturalnym. Musi zawierać plan wypowiedzi, opis zagadnień i bibliografię danego tematu.
Przygotowanie konspektu jest koniecznością. Po pierwsze wynikającą z przepisów regulujących przebieg egzaminu maturalnego, gdyż trzeba go przedstawić komisji maturalnej, pod drugie zaś konspekt ma być pomocą dla samego maturzysty.
Na początku można krótko opisać w kilku zdaniach nasz temat. Następnie należy umieścić w nim bibliografię podmiotu i przedmiotu. Bibliografię podmiotu stanowią dzieła zarówno literackie, filmowe, muzyczne, jak i plastyczne, które są tematem naszej pracy. Z kolei wszelkie opracowania, omówienia danego dzieła, opinie badaczy to tzw. bibliografia przedmiotu. Jak sama nazwa wskazuje, opisuje ona przedmiot naszych badań w prezentacji maturalnej. Bibliografię należy sporządzić według zasad zapisu bibliograficznego. Każda publikacja musi być zapisana zgodnie z normami przyjętymi w pracach naukowych. Ważne jest też to, aby nie wpisywać do naszego konspektu wszystkich książek, jakie się przeczytało lub wszystkich, które są związane z tematem. Nie ma potrzeby tworzenia długiej listy publikacji, wystarczy kilka pozycji (bibliografia przedmiotowa).
Bibliografię zbiera się po to, aby nie mówić tylko o swoich osobistych odczuciach i wrażeniach wobec tekstu, ale także, by przytoczyć opinie innych badaczy tematu. Prezentacja maturalna, w której przedstawiamy różne spojrzenia badawcze na dany temat, jest bardziej ciekawa.
W konspekcie musimy również zawrzeć ramowy plan wypowiedzi, czyli zapisać w punktach to, co chcemy powiedzieć podczas prezentacji. Nie trzeba jednak za bardzo się rozpisywać. Wystarczy kilkanaście punktów w formie równoważników zdań, w których zwarte będą główne punkty wypowiedzi.

Słowa kluczowe:

 
 
 
 

korepetycje polski online
korepetycje polski kraków
korepetycje z języka polskiego
prezentacje maturalne

Comments are closed.